MEDIÁLNÍ OLYMPIÁDA 2024

středoškolská soutěž v mediální gramotnosti

Termíny

Otestujte svou mediální gramotnost​​

v otázkách z minulého ročníku

Kdo v tom jede s námi