Pravidla

Zaměření

Vědomostní soutěž a vzdělávací aktivita zaměřená na prohloubení teoretických vědomostí a praktických dovedností studentů v oblasti mediální gramotnosti. Povzbuzení zájmu studentů, pedagogů i veřejnosti o téma mediálního vzdělávání, vytvoření příležitosti k setkání a aktivní komunikaci. Nasměrování studentů k občanské aktivitě, prezentace pozitivních vzorců chování a jednání.

Kdo se může zúčastnit

Do soutěže se může zapojit neomezený počet týmů z jakékoliv střední školy a učiliště se sídlem v ČR.

Termíny soutěže

podávání přihlášek: do 11. ledna 2024

1. kolo (online) 24. ledna 2024

finálové kolo: 26. a 27. března 2024

Jak se bude soutěžit

1. kolo soutěže bude probíhat elektronicky, na otázky v něm budou studenti odpovídat v testovací platformě společnosti Scio.

2. kolo soutěže bude probíhat prezenčně v Ostravě, v City Campusu v Ostravě. V tomto kole budou studenti odpovídat na otázky, pracovat samostatně s textem, případně zvukovými nebo audiovizuálními podklady a vytvoří a odprezentují krátké video. Zadání pro tvorbu videa (téma a parametry) budou soutěžním týmům oznámeny po vyhodnocení 1. kola soutěže.

Složení poroty ve finálovém kole

Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D., Katedra politologie a společenských věd, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D., Katedra informačních a komunikačních technologií, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

Mgr. Martina Vašíčková, Akademie ČTK

Mgr. Pavel Bednařík, Wikimedia Foundation

Mgr. Klára Tejchman, Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Mgr. Pavlína Tassanyi, Organizační tým soutěže Mediální olympiáda

Časté dotazy

V kolik hodin se otevře online test a na jak dlouho?

Test bude dostupný od 10:00 do 10:45. Podrobné instrukce k testu všem přihlášeným rozešleme na e-mail, kterým se registrovali.

Kolik týmů se může přihlásit z jedné školy?

Počet týmů na školu nijak neomezujeme. Jen je potřeba, aby každý tým měl koučujícího učitele a unikátní kontaktní adresu.

V automatické odpovědi není celý název týmu.

Ano, automatická odpověď uvádí pouze první slovo z názvu, ale název týmu evidujeme celý.